ارائه خدمات مشاوره،خدمات فنی و مهندسی و ارائه راهکارهای جامع

 

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات


• تدوین برنامه های مختلف مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات منجمله برنامه جامع، برنامه راهبردی، برنامه مهندسی مجدد فرآیندها، برنامه عملیاتی، برنامه مدیریت طرح


• معماری سازمانی/ معماری اطلاعات/ مهندسی اطلاعات


• مطالعات امکان سنجی (Feasibility/ Opportunity Study)


• مدیریت برون سپاری

 

 مدیریت فناوری به معنای مدیریت و مشارکت در انجام کلیه مراحل زیر در زیست چرخ پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل برنامه ریزی، طراحی، ساخت، بهره برداری، پشتیبانی و ارتقاء می باشد.


گروه مشاوره و خدمات مدیریت شرکت آریانا به منظور انجام هر چه بهتر فعالیت های مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات از روش های خاص و بهینه شده خود بهره گیری می نماید. به منظور جلوگیری از شکست در برنامه ریزی های مرتبط با بخش های دولتی و خصوصی لازم است فراروش های مورد استفاده برای سازمان مورد نظر و شرایط حاکم بر آن سازمان بومی گردند. این کار توسط تیم مشاورین شرکت آریانا با عنایت به تجربیات ارزشمند در حیطه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور انجام گردیده است.


از مصادیق تخصص های فناوری اطلاعات وارتباطات شرکت آریانا می توان به موارد زیر اشاره نمود:


 تهیه و تدوین برنامه جامع و سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات


• تهیه و تدوین معماری سازمانی


• مشاوره در زمینه معماری دولت الکترونیکی و طراحی و راه اندازی سیستم های مکانیزه نظیر G2G، G2B و G2C با بهره گیری از تجارب موفق در جهان.


• تهیه و تدوین استراتژی تعریف، واگذاری و تحویل گیری پروژ ه های ICT.


• تهیه و تدوین استراتژی ارتقاء دانش فنی نیروی انسانی.


• تهیه و تدوین استانداردهای توسعه و استقرار سیستم های نرم افزاری


• خدمات مشاوره در زمینه توسعه و ارتقاء بسترهای سخت افزاری و شبکه ای


• ارزیابی فرآیند های کاری و مهندسی مجدد