آموزش در فضای ارتباطات آریانا

 

شرکت فضای ارتباطات آریانا از آموزش بعنوان ابزاری جهت استقرار راه حلهای خود جهت مشتریان استفاده می نماید. جای هیچگونه شک و تردید نیست که استقرار یک فناوری جدید (نرم افزار، شبکه و ....) در یک سازمان بدون اعمال مدیریت تغییر منجر به شکست خواهد شد.


لذا، مدیریت شرکت آریانا همواره در کنار ارائه راه حلهای خود به مشتریان، سعی در بالابردن توان مدیران و کارشناسان آن سازمان در بکارگیری از فناوری های ارائه شده از طریق برگزاری دوره های آموزشی می نماید. بهمین منظور گروه آموزش در شرکت آریانا با مأموریت همراهی و پشتیبانی گروه های دیگر ارائه کننده راه حل در شرکت، جهت پاسخگوئی به این نیار تشکیل گردیده است.

 

train1

 اهداف آموزشی شرکت


 

• ارائه آموزش های تخصصی در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات


• آموزش بانک اطلاعاتی Oracle برای سازمان های دولتی، بانک ها، کارخانه¬ها و...


• برگزاری کلاس های آزاد جهت دانشجویان آزاد


• ارتقای سطح علمی متخصصین داخل شرکت

 

 

ویژگیهای برجسته دوره های آموزشی اوراکل آریانا

 

 

 • انطباق با استانداردهای آموزشی Oracle University


• تدریس دوره ها آمادگی برای امتحانات مدارک رسمی اوراکل(OCA,OCP,OCM)


• بهره گیری ازکارشناسان برجسته و مجرب و صاحب عنوان


• استفاده از جزوات و اسلاید های آموزشی Oracle University


• دسته بندی و طبقه بندی و Customize کردن دوره ها با توجه به نیاز مشتریان


• طراحی سناریو ها و Test Case‌هایی کاملاْ عملی در هر دوره بر اساس نیاز مشتریان

 

 

train2

 

 

نمونه سرفصل هایی که ارائه می گردد


• Oracle Database Server 10g & 11g & 12C


• Introduction to Oracle: SQL


• Administration Workshop I


• Administration Workshop II


• New Features for Administrators


• Oracle Database Change Management Overview Seminar


• Implement Streams such as Oracle streaming & golden gate and Advanced Replication


• RAC Basic Concepts & Architecture Seminar


• Real Application Clusters


• RAC for Administrators


• Data Guard Implementing


• Data Guard Administration


• Backup and Recovery


• Performance Tuning


• Managing Oracle on Unix based OS Administrators


• Oracle Security features and services


• Db 10g: Parallelism and Scalability Overview Seminar


• Oracle patching and patch management


• Upgrading oracle database to latest version


• Oracle database trouble shooting

 

 

train3