مخابرات

مخابرات

گسترش سیستم های ارتباطی بالاخص در حوزه های فعالیت شرکت فضای ارتباطات آریانا، توسعه زیر ساخت های آن را نیز می طلبد. یکی از این زیر ساخت ها، شبکه مخابراتی است که عنصر مهم و تفکیک ناشدنی سیستم های پیشرفته است. 

استفاده از شبکه اطلاعاتی و مخابراتی جامع که برای رد و بدل اطلاعات و مراکز کنترل ترافیک استفاده شود حایز اهمیت است.

درحوزه سیستم های مخابراتی و ارتباطی شرکت آریانا با جذب توانمندی ها و متخصصین داخلی و همچنین با اتکا به تجربه های ارزشمند پروژه های پیشین، این توانایی را دارد تا در زمینه ارایه این گونه راه حل ها به مشتریان، با در نظر گرفتن همه الزامات و استانداردهای روز جهان مبادرت کند.

محدوده ارائه این خدمات شرکت های مخابراتی، اپراتورهای تلفن همراه و شرکت هایی که نباز به بسترهای مخابراتی اختصاصی دارند میباشد.

شرکت فضای ارتباطات آریانا خدمات مربوط به این حوزه را در کلیه سطوح از مشاوره و طراحی گرفته تا تامین و نصب و راه اندازی بسترهای مخابراتی ارائه میدهد.