راه اندازی و بهره برداری بخشی از روترهای مرکزی شبکه دیتا راه آهن ج.ا.ا

راه اندازی و بهره برداری بخشی از روترهای مرکزی شبکه دیتا راه آهن ج.ا.ا

راه اندازی و بهره برداری بخشی از روترهای مرکزی شبکه دیتا راه آهن ج.ا.ا

راه آهن جمهوری اسلای ایران بعنوان یک ارگان زیربنایی در صنعت حمل و نقل کشور در راستای نیل به اهداف سند توسعه بیست ساله کشور و تحقق ایده دولت الکترونیک در نظر داشته، نسبت به راه اندازی تجهیزات شبکه داده جهت ایستگاه های راه آهن بر روی سیستم انتقال نوری برای ارائه سرویس های Data (اتوماسیون اداری، اینترنت، انتقال فایل، مکانیزه نمودن سیستم صدور بارنامه، مکانیزه نمودن سیستم گراف و کنترل سیر حرکت قطار، ایجاد زیرساخت جهت نصب و راه اندازی سیستم نظارت تلویزیونی و کنترل ترافیک راه آهن) و نیز سرویس اختصاصی ارتباط بصورت صوت و تصویر به مامورین بهره برداری ایستگاه ها و همچنین ضبط مکالمات ایستگاهی در فازهای مختلف، پروژه مذکور را پیاده سازی نماید.

که در همین خصوص شرکت فضای ارتباطات آریانا نسبت به عقد قرارداد با شرکت راه آهن اقدام و تاکنون نیز اجرای پروژه فوق را در حال انجام دارد.

اشتراک گذاری این مقاله