سیگنالینگ

سیگنالینگ

  • حمل و نقل ریلی از مهم ترین ارکان توسعه در هرکشور میباشد. نقش فناوری اطلاعات در این توسعه غیرقابل چشم پوشی بوده و عمده پیشرفت های صنعت حمل و نقل در دهه های اخیر بطور کامل مرهون این فناوری می باشد. هوشمند سازی و برقراری خطوط امن در حرکت قطارها بخش جدایی ناپذیر در توسعه پایدار شبکه ریلی می باشد.
  • یکی از مهم ترین اجزای سیستم حمل و نقل ریلی سیستم علائم (یا سیگنالینگ) میباشد. این سیستم وظیفه کنترل و هدایت قطارها را به شکل هوشمند و با استفاده از مجموعه ای از تجهیزات سخت افزاری، سنسورها و سیستم های نرم افزاری بعهده دارد. عملا حرکت قطار در شبکه ریلی بدون وجود یک سیستم سیگنالینگ کارآمد بدلیل عدم تسلط بر کنترل امنیت حرکت، غیرممکن می باشد.
  • شرکت آریانا با اتکا به دانش متخصصین خود در حوزه ریلی و تجربیات پروژه های فناوری اطلاعات و با بهره گیری از تجارب شرکای تجاری بین المللی خود اقدام به ارائه خدمات طراحی و اجرای سیستم های سیگنالینگ در کشور نموده و مجری تجهیز یکی از خطوط مهم کشور به سیستم سیگنالینگ کاملا مدرن و به روز می باشد.
  • در این پروژه شرکت فضای ارتباطات آریانا وظیفه تامین و اجرای تجهیزات بخش On-Ground شامل ماشین سوزن، سیستم اینترلاکینگ، چراغ سیگنال، کابل های ارتباطی، منابع تغذیه و … می باشد. با تکمیل و بهره برداری از این پروژه یکی از مهم ترین گذرگاه های موجود در شبکه ریلی کشور به نسل جدیدی از سیستم های سیگنالینگ منطبق بر به روزترین استانداردهای روز دنیا تجهیز می شود.